Overskudd i Sunndal

Hydro Sunndal hadde ett overskudd før renter og skatt på 326 millioner kroner i første kvartal i år. Fabrikksjef Eivind Mikalsen sier dette er et meget sterkt resultat, som kommer på grunn av økt aluminiumspris, svak kronekurs, og stabil drift. Mikalsen trekker også frem viktigheten av at Hydro har fattet en investeringsbeslutning på 440 millioner kroner på verftet.

Norsk Hydro på Sunndalsøra
Foto: Bjørn Sigurdsøn, Sigurdsøn, Bjørn / Scanpix