Ordførar-støtte til landbruket

21 av dei 26 ordførarane i fylket støttar bondeopprøret. Dei har skrive under på eit opprop til støtte for kravet i jordbruksoppgjeret, og eit kraftig lønsløft til alle bønder. Ordførarane viser til det aktive landbruket i fylket, og meiner at vilkåret for framleis matproduksjon i fylket er å sikre lønsemda og arbeidsplassane i næringa.

Kvaliteten på grovfôret blir nøye vurdert.
Foto: Elin Fossum / NRK