Opprop mot formueskatt

Over 90 bedriftsleiarar i Møre og Romsdal, Innlandet og Vestland har skrive under på eit opprop som krev at formueskatten blir fjerna denne stortingsperioden. NHO i fylket har på vegne av bedriftene sendt brevet til statsminister Erna Solberg. Dei meiner skatten rammar urettvist, sidan utanlandske eigarar slepp å betale, og at pengane kunne bli brukte til investeringar og utvikling av nye arbeidsplassar.