Opprettholder rødt farenivå

NVE opprettholder rødt farenivå i fjellpartiet Mannen i Rauma. I øvre del av fjellpartiet har hastigheten minket noe, og er nå i underkant av 15 cm i døgnet. I nedre del er hastigheten uendret, og er i underkant av 2 centimeter i døgnet.