Omfattande høyring 13.februar

Høyr leiaren av Kontroll-og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap) om høyringa i sjukehussaka som skal skje fredag 13.februar.

Martin Kolberg(Ap)som leiar kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om den planlagde høyringa 13.februar.