NRK Meny
Normal

– Han var en skarpskodd teolog

Mangeårig Møre-biskop Odd Bondevik er død. Kollegaer husker han som en nøktern og raus mann.

Odd Bondevik

SE TV-REPORTASJEN: Odd Bondevik var friluftsmann og miljøaktivist. Han var biskop i Møre og Romsdal i 16 år, og flyttet til Østlandet da han ble pensjonist.

Bondevik (73) døde på lindrende enhet ved Drammen helsehus etter lengre tids sykeleie, opplyser familien til NTB.

– Skarpskodd teolog

Inge Morten Haarstad

Inge Morten Haarstad er seniorrådgiver ved Møre bispedømmekontor.

Foto: Bernt Baltzersen / NRK

– Det er veldig rart at han er borte, sier seniorrådgiver ved bispedømmekontoret i Molde, Inge Morten Haarstad, som har arbeidet under alle de tre biskopene Møre Bispedømme har hatt.

Haarstad husker Bondevik som en som levde et nøkternt og enkelt liv og var en raus leder som var lett å like.

– Han hadde veldig tillit til medarbeiderne ved bispedømmekontoret og gav oss rom til å utøve vårt arbeid, sier Haarstad, som også beskriver Bondevik som en skarpskodd teolog.

– Bondevik kunne alltid ordlegge seg veldig enkelt og forståelig. Det gjorde ham til en evangelieforkynner av rang, sier Haarstad.

Følelsesladde dager

Nåværende mørebiskop, Ingeborg Midttømme, synes det er trist at Bondevik døde i en alder av 73 år.

– Jeg håpte at han ville få mange gode pensjonistår etter alt det gode arbeidet han har lagt ned i tjeneste for kirke- og misjonsorganisasjoner, sier hun.

Å skulle ikle seg samme kors og drakt som han brukte i årene som biskop, har vært følelsesladet for henne de siste dagene.

– Jeg har stor takknemlighet til det han fikk bety for folk og menigheten rundt om i Møre, sier Midttømme.

Ingeborg Midttømme

– Hos ham var det sterk sammenheng mellom liv og lære, sier nåværende mørebiskop Ingeborg Midttømme om avdøde Odd Bondevik.

Foto: Meek, Tore, Tore Meek / Scanpix

– Gjorde det han stod for

Selv møtte hun Bondevik først som ung prest. Han hadde frem til da vært en markant motstander av kvinnelige prester, men inviterte henne med på nattverden for å synliggjøre at han nå hadde skiftet standpunkt.

– Det var en spesiell opplevelse, sier hun og beskriver Bondevik som en beskjeden og svært kunnskapsrik biskop.

Midttømme skildrer også Bondevik som en som gjorde det han stod for.

– Hos ham var det sammenheng mellom liv og lære. Han var blant de første som stilte spørsmål om forbruk og rettferdighet. Han levde derfor et enkelt liv, og reiste blant annet mye med tog for å redusere klimautslipp, forteller hun.

– Redelig
Odd Bondevik

Biskop Odd Bondevik under Molde domkirkes 50-årsjubileum like før jul i 2007. Etter 16 år som biskop i Møre pensjonerte han seg.

Foto: Herskedal, Kjell / SCANPIX

Bondevik var også en motstander av homofile prester og sto fast på dette gjennom hele sin tid som biskop. Han ble oppfattet som en sympatisk og redelig person, også av sine motstandere i de kontroversielle sakene i kirken.

Bondevik markerte seg også i saker utenfor kirken, blant annet hadde han sterke synspunkter i miljøsaker. Han tok til orde for sivil ulydighet mot det planlagte gasskraftverket på Mongstad dersom det ikke fikk CO2-rensing fra første dag. Han ville at flomlyset på kirkebygningene skulle slås av i perioder med en anstrengt energisituasjon, som en symbolhandling. Han ønsket også en alternativ reisegodtgjørelse for å redusere bilbruken blant kirkens ansatte.

Uenig med fetteren

Odd Bondevik tilkjennega også et klart syn i forkant av den amerikanske invasjonen i Irak i 2003.

– Reflekterte kristne vil trekke en annen konklusjon enn å gå til krig mot Irak, sa Odd Bondevik.

Hans fetter, Kjell Magne Bondevik, var da statsminister i Norge. Biskopen advarte sin fetter mot å innlemme Norge i krigshandlingene i Afghanistan. Familiære hensyn stengte ikke for biskopens engasjement mot regjeringen i denne saken.

Odd Bondevik hadde bakgrunn som misjonsprest i Japan, da han i 1978 ble generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap (NMS) i en alder av 37 år. Han hadde vært toppleder i misjon og kirke i 30 år da han gikk av med pensjon, nesten 67 år gammel.

Giftet seg

Etter å ha vært toppleder i misjon og kirke i 30 år, syntes han det var greit å bli pensjonist. Den 20. juli 2012 giftet Odd Bondevik seg endelig med Wenche Yamamoto etter å ha holdt forholdet skjult i 25 år fordi hun var skilt. De fikk to år sammen som ektefolk før han døde lørdag ettermiddag. I hele sitt liv levde Odd Bondevik på en nøktern måte. Han levde i tråd med de miljøidealene han satte seg, og brukte gjerne beina når han skulle bevege seg i Molde. Han satte stor pris på naturen, og var ofte å se på fottur.

Biskopen i Møre, Odd Bondevik, har endret sitt standpunkt når
det gjelder ordinering av kvinner til preste-embetet. Bondevik har tidligere
vært motstander av dette, men nå sier han ja til kvinnelige prester.
Biskop Odd Bondevik meiner regjeringa gjer feil når dei opnar for gasskraftverk
utan reinsing. Men han fryktar det er for seint å få dei til å snu.
Biskop Odd Bondevik har vore drapstrua av homofile to gonger. Bondevik har markert seg som ein motstandar av at sambuande homofile skal vere prestar, og dette har kosta.