Nordøyvegen ikkje godkjent

Vegdirektoratet sikkerheitsgodkjenner ikkje dei tre undersjøiske tunnelane i Nordøyvegen. Grunnen er at tunnelane har brattare stigning enn det forskriftene tillet.