Hopp til innhold

No kjem flaumen

Først skapte skred og skredfare kaos. No kjem mildveret og NVE melder om flaum over heile Vestlandet.

Ørskogelva

Flaum skapte store øydeleggingar sist fredag då mildveret kom. No kan dette bli situasjonen langs heile Vestlandet.

Foto: NRK

NVE varslar flaum både i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Flaumvarselet gjeld for perioden 18. - 20 mars.

Det er varsla nedbør og mildare ver frå torsdag til laurdag. Nedbøren kjem som regn i ytre og lågareliggande strok til å byrje med. Ut over i perioden kjem det til å regne så høgt som opp i 1000 meters høgde.

- No stig temperaturen og dette fører også til at det framleis blir stor skredfare, seier statsmeteorolog Tone Christin Thaule til NRK.

Flaumskade Sjøholt

Slik såg det ut på Sjøholt i Møre og Romsdal sist mildveret kom

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen

Nytt skred i Sunndal

Einvegskøyring i Romsdalen

Krev rassikringspengane no

Flaum

Det er fare for lokal flaum som følgje av isgang og oppstuving av is i elvar og bekkar, heiter det i varselet frå NVE. Etter ein lang kuldeperiode er det også tele i bakken og is og snø som tettar rør, slukar og andre avlaupsvegar.

- Saman med snøsmelting kan dette gje raskt aukande vassføring i mindre og lågareliggande vassdrag. Men det er ikkje venta at vassføringa kjem i nærleiken av nivået for middelflaum, heiter det i varslet frå NVE.

Flaumskade Sjøholt

Mildveret førte til at is, snø og vatn trengde inn i denne bedrifta på Sjøholt tidlegare i mars.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen

Bilister trosser veisperringer

Erling og Elsa er innestengt

400 personer klare til å rykke ut

Skred og stengde vegar

Det er framleis stor skredfare i fjellstroka i Møre og Romsdal og Nordfjord. Dette var situasjonen i Møre og Romsdal onsdag morgon:

Statens vegvesen har opna desse vegstrekningane:
• Rv 70 Gjøra-Sunndalsøra
• Fv 92 Fjørå-Tafjord
• Fv 91 Eidsdal-Norddal
• Fv 65 Festøy-Standal

Desse vegstrekningane er framleis stengde:
• E39 Ørskogfjellet re
• E136 Måndalen-Våge
• E136 Soggebrua-Bjorli -
• Rv 70 Ålvundfossen-Sunndalsøra, ved Oppdølsstranda
• Fv 40 Folkestad-Dravlaus
• Fv 41 Bueide-Bjørke og Leira-Viddal
• Fv 43 Hundnes-Vatne
• Fv 60 Stranda-Hellesylt
• Fv 63 Eidsdal-Geiranger
• Fv 65 Festøy-Standal
• Fv 173 Gjerde-Berild
• Fv 191 Øverås-Eikesdal
• Fv 311 Hårstad-Tredal bru, ved Tredal
• Fv 312 Driva-Vinnavollbrekka
• Fv 345 Valsøybotn-Lervika
• Fv 651 Høydalen-Staumshamn
• Fv 652 Tilset-Velsvika
• Fv 655 Fivelstad bru-Skylstad

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL