Hopp til innhold

NHO-presidenten om framtida: - Flere roboter, færre folk.

NHO-presidenten Tore Ulstein mener det norske arbeids- og næringslivet må vere forberedt på store teknologiske endringer.

Tore Ulstein

Ny teknologi er en utfordring, men skaper en mulighet for omstilling, mener NHO-president Tore Ulstein.

Foto: Arne Flatin / NRK

Dette vil kreve en høyere kompetanse i framtida, sier Ulstein som også er visekonsernsjef i Ulstein-gruppen.

I dag ønsker han velkommen til NHO sin årskonferanse der behovet for teknologiske endringer er et sentralt tema. Her kan du følge konferansen direkte :

Direktesending fra NHOs årlige konferanse i Oslo Spektrum

– Kunnskap om teknologi blir viktig og det blir viktigere fremover, og det blir viktig å forstå mulighetene som ligger i dette og forstå hvordan dette vil påvirke måten en driver forretninger på, sier Tore Ulstein.

– Dette vil kunne påvirke hele næringslivet. Det er mer og mer data som blir tilgjengelig fordi man kobler sammen komponenter. Behersker du den teknologien og den kunnskapen så kan du også begynne å tilby tjenester, sier NHO-presidenten.

Et todelt arbeidsmarked

Næringslivets Hovedorganisasjon er opptatt av at vi kan gå mot et todelt arbeidsmarked i fremtiden med vinnere og tapere. I bakgrunnsmaterialet for årskonferansen blir det pekt på at der "teknologien tidligere bidro til at økt verdiskaping og sysselsetting gikk hånd i hånd, kan teknologien nå bidra til økt verdiskaping uten økt sysselsetting."

Med andre ord: Økt brukt av roboter reduserer behovet for menneskelig arbeidskraft. På den annen side vil ny teknologi kunne skape nye jobber som det ikke har vært mulig å forutse.

– Jeg tror vi har en utfordring i forhold til å ta innover oss den digitaliseringen som nå kommer for fullt. Jeg tror vi får hjelp av den omstillinga som må komme på grunn av nedgangen i for eksempel peteroleumssektoren. Det vil gjøre det lettere å måtte se på nye områder og hvordan det vil skape nye muligheter. For en av utfordringene er ofte at i de gode tidene så har du ikke tid og i de dårlige tidene så har du ikke råd, sier NHO-president Tore Ulstein.

Behov for omstilling

Tore Ulstein

Den maritime næringa på Nordvestlandet må være forberedt på omstilling, sier Tore Ulstein.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

NHO-presidenten vet hva han snakker om. Skipsbyggingsindustrien der han selv er en viktig aktør, er rammet av den økonomiske nedgangen som fulgte av det kraftige fallet i oljeprisen. Som visekonsernsjef i Ulsteingruppen på Sunnmøre er Tore Ulstein fullt klar over at den maritime industrien på Nordvestlandet må være forberedt på omstilling.

– Ja, det er klart at dette utfordrer oss.. Den maritime næringa som jeg kommer fra, blir jo sterkt påvirket av den nedgangen som nå kommer innenfor olje- og gassnæringa. Det betyr at vi må begynne å se på hvilke muligheter det er innenfor andre segment, hvordan kan vi bruke ny teknologi til å utvikle våre tjenester for å skape et grunnlag for fremtidig verdiskaping, og et grunnlag for fremtidige arbeidsplasser, sier Tore Ulstein.