Negativ utvikling

Green Cargo, som fraktar gods på Raumabana, er uroa over transportmengda i 2017. Mengda gods ligg under det budsjetterte, og administrerande direktør Kjell Owrehagen seier til GudbrandsdølenDagningen at utviklinga første kvartal i år blir avgjerande for kva tiltak selskapet må settte inn. Green Cargo sender eit godstog i kvar retning mellom Åndalsnes og Oslo kvar dag.

Green Cargo godstog på Raumabanen
Foto: LEIF JOHNNY OLESTAD