Negativ til takstauke

Sykkylven Næringsutvikling likar dårleg at det truleg blir dyrare å ta ferje mellom Ørsneset og Magerholm. Dagleg leiar Jarle Strømmegjerde meiner ein takstauke får uheldige konsekvensar for næringslivet. Fylkeskommunen vil auke takstane for mellom anna å finansiere bruk av to ferjer i Stranda-Liabygda neste sommar.

Fergesambandet Sykkylven-Magerholm
Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK