Hopp til innhold

Nedgang i melkeproduksjonen

Norske bønder leverte 28 millioner færre liter melk i 2017 enn året før. I 2019 kan det bli ny smørkrise. Tine har selv ønsket nedgangen velkommen, skriver Nationen. Selskapet mente før inngangen til 2017 at behovet for å bygge ned lagrene av ost gjorde det nødvendig å redusere melkeproduksjonen med to prosent. Bakgrunnen er at eksportstøtten for ost skal fases ut i løpet av 2020. Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) gikk motvillig med på å redusere melkekvotene. Kvoten for 2017 tas med videre i 2018, men i år har behovet imidlertid endret seg, og Tine ønsket å sette opp kvoten fordi de fryktet dårlige gressavlingen kunne føre til for lite fett i melken. Det sa Landbruksdepartementet nei til. På grunn av den usikre fôrsituasjonen ønsker likevel næringa at produksjonen vurderes på nytt første halvår av 2018.

Kyr på beite
Foto: Gunnar Morsund / NRK