Naudetatane på plass

Naudetatane er på plass på Hustadneset ved Sæbø i Ørsta der det har gått eit jordras. To naust er feia på sjøen. Hustadnesvegen er stengd.

Jordskred Hustadnes Sæbø Ørsta
Foto: Normann Dimmen