NRK Meny
Normal

Nasjonal dugnad skal gi trygg skolevei

Nå er det skolestart for store og små over hele landet. Prosjektet «Hjertesone» skal skape sikrere skoleveier.

Skolevei

Mange barn gruer seg til å gå til skolen. Nå kan en nasjonal dugnad hjelpe med å sikre bilfrie soner rundt skoler.

Foto: Jan Haas / NTB scanpix

Mange foreldre gruer seg til å la barna gå eller sykle til skolen, og noen barn opplever skoleveien som utrygg og kaotisk.

Flere foreldre velger derfor å kjøre barna helt til skoledøra, noe som kan skape stress, uoversiktlige og farlige situasjoner.

I følge reisevaneundersøkelsen til Transportøkonomisk institutt 2014, opplever 4 av 10 foreldre skoleveien som usikker når det gjelder trafikkforhold.

– Vi ønsker at flere barn skal gå og sykle på sikrere skoleveier. Skal vi klare det må hele landet stille til en felles dugnad, sier opplæringssjef Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk, i en pressemelding.

Bilfrie soner

Hjertesone i Mandal

EKSEMPEL: I Mandal, i Farsund kommune i Vest-Agder, har det blitt opprettet bilfrie soner rundt skolen.

Foto: Erik Hartmann

Den nasjonale dugnaden har mange aktører bak seg. Politiet, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Miljøagentene, Syklistenes Landsforening og Trygg Trafikk er initiativtakere.

Ideen kom fra Vanse skole i Farsund, i Vest-Agder.

– ­Mens det før var kaos rundt skolen, er det nå trygt og oversiktlig. Vi brukte infrastruktur som allerede eksisterte og fant steder i nærområdet som kan brukes til trygg av- og påstigning for barna. Bilfri sone skaper trygghet for alle, forteller rektor ved Vanse skole, Halvor Sletta.

UP-sjef Runar Karlsen

UP-sjef Runar Karlsen.

Foto: KJartan Rørslett / NRK

Prosjektet «Hjertesone» handler om å få et markert område rundt skolen, hvor det skal være bilfritt før, under og etter skoletid.

Politiet vil stå klare i disse sonene, når skolene åper etter sommerferien.

– Barn klarer ikke å lese et komplisert trafikkbilde, og voksne må derfor ta ansvar. I tiden før, under og etter skolestart har vi kontroll av fart, rus og sikring av barn i bil, sier UP-sjef Runar Karlsen.

– Barn trenger luft og bevegelse

Opplæringssjefen i Trygg Trafikk er opptatt av at barn læres i hvordan trafikken fungerer, når de da får gå eller sykle til skolen.

– Barn trenger bevegelse, frisk luft og erfaringer som syklister og fotgjengere for å bli trygge trafikanter. Den treningen får de ikke i baksetet på en bil, sier Strømme.

Helsedirektoratet påpeker at mindre trafikk vil gi bedre luftkvalitet rundt skolen.

Jakob Linhave

Avdelingsdirektør Jakob Linhave, ved Helsedirektoratet.

Foto: Lotten Christiansen / NRK

– Fysisk aktivitet er viktig for barns helse og utvikling, og kan gi bedre læring og trivsel i klasserommet. Hvis flere går eller sykler, og færre kjører, blir det mindre trafikk. Det gir færre støyplager og bedre luftkvalitet rundt skolen, forteller avdelingsdirektør Jakob Linhave, ved Helsedirektoratet.

For å få «Hjertesone» rundt skolen, må man ta kontakt med skoleledelsen eller FAU.

FUG er opptatt av et godt samarbeid mellom hjem og skole, som en forutsetning for et godt skolemiljø for elevene.

– «Hjertesone» er et utmerket eksempel på et slikt samarbeid, og dette vil bidra til økt trygghet og sikkerhet for elevene, sier Seniorrådgiver Joachim Majambere ved Foreldreutvalget for grunnopplæring.