Møte om omstridt deponi

Den kommende uka møtes Fylkesmannen, Milødirektoratet, Kystverket og Ålesund kommune for å avklare om det skal bygges et omstridt deponi i Ålesund neste år. Deponiet skal inneholde giftig mudder fra Aspevågen, men planene har utløst sterke protester fra fiskebedrifter.