Hopp til innhold

Vil erstatte oljeeventyret med fornybar energi

Miljøpartiet de Grønne på Nordmøre vil få næringslivet til å tenke nytt. Vi vil stå ovenfor en voldsom katastofe når oljen forsvinner, mener partiet, og da er man avhengig av et alternativ.

Draugen

Leder for lokallaget til Miljøpartiet de Grønne på Nordmøre, Asle Andre Orseth, vil at oljefolket i Kristiansund skal tenke nytt. Draugen er et olje- og gassfelt omtrent 150 km vest for Kristiansund.

Foto: Arkivfoto

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

I oljebyen Kristiansund er det kanskje mange som lukker øynene for de miljøproblemene som oljen fører med seg. Lederen for lokallaget til Miljøpartiet de Grønne, Asle Andre Orseth, er forberedt på motstand.

– Jeg kommer helt sikkert til å møte på skikkelig motstand. Men jeg håper at folk ser at vi ikke er fiender for næringslivet, sier Orseth.

Miljøkatastrofe

Asle Andre Orseth - leder for Miljøpartiet det Grønne på Nordmøre

Asle Andre Orseth mener at det er fornuftig å bruke oljepenger på fornybar energi.

Foto: Roar Halten / NRK

Han mener at vi vil stå ovenfor en voldsom miljøkatastrofe hvis vi ikke handler. Løsningene Orset ser som viktigst lokalt er å begrense utslipp og å få landstrøm til kaiene.

– Det mest fornuftige å gjøre med oljepengene, med tanke på et langsiktig perspektiv, er å starte med mer fornybar energi.

Lokallagslederen vil starte et nytt eventyr som ikke omhandler oljen.

– Vi har den teknologien som trengs, så det er absolutt mulig å få til.

Vil ha næringslivet på banen

Han forteller at de ønsker å invitere interesserte og næringslivet til å snakke om klimautfordringene i fremtiden.

– Det er ganske klart at oljen ikke er evigvarende, og at man heller må gå over til fornybare energikilder.

Orseth mener at også Kristiansund bør tenke på å stable et mer mangfoldig næringsliv på bena.

Det er bare to måneder siden de startet lokallag, og ønsker derfor at flere skal vite om at de er på Nordmøre. Mandag holder partiet kick-off for nye medlemmer, men også andre som er opptatt av miljøspørsmålet.