Normal

Anmelder Shell for ulovlig utslipp på Draugen

Miljødirektoratet har anmeldt A/S Norske Shell for ulovlig utslipp av over 900 kilo smøreolje på Draugen-plattformen i Norskehavet.

Draugen

Draugen er et olje- og gassfelt omtrent 150 km vest for Kristiansund. Plattformen står på ca. 250 meters vanndyp, på toppen av et betongskaft.

Foto: Arkivfoto

Anette Fischer seniorrådgiver ved juridisk seksjon

Anette Fischer er seniorrådgiver ved juridisk seksjon i Miljødirektoratet.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Miljødirektoratet skriver på sine nettsider at de kritiserer Shell både for utslippet og for å ha gitt dem motstridende informasjon.

Direktoratet skriver at de fant ulovlig utslipp av smøreolje med miljøfarlige stoffer da de kontrollerte anlegget i 2012.

Alvorlige konsekvenser

Disse kjemikaliene skal ifølge seniorrådgiver Anette Fischer ved direktoratet være svært farlige for fisk og andre som lever i og ved vannet.

– Et utslipp av slike kjemikalier kan være giftig for vannlevende organismer og er svært lite nedbrytbare, forteller Fischer.

Disse kjemikaliene, som i all hovedsak er hydraulikkolje fra en pumpe i benet på plattformen, forsvinner ikke fra sjøen, og er derfor farlig over lang tid.

Fischer forteller at disse stoffene er mulig å finne fisk, og også dyr som isbjørn, i lang tid etter utslippet.

Shell i dialog med politiet

Terje M. Jonassen kommunikasjonssjef i Shell

Kommunikasjonssjef Terje Jonassen i Shell forteller at de er i dialog med politiet om anmeldelsen.

Foto: Shell

Kommunikasjonssjef Terje M. Jonassen i Shell forteller at de tar politianmeldelsen til etterretning.

– Vi gjør nå alt for at saken blir best mulig belyst overfor politiet. Utover det har vi ingen kommentar, sier Jonassen.

Lekkasje over lang tid

Direktoratet skriver at den aktuelle smøreoljen er miljøklassifisert i svart kategori. I utgangspunktet er det ikke er lov å slippe ut slike kjemikalier.

Det skal ha lekket hydraulikkolje over lang tid, men direktoratet konsentrerer seg mest om det store utslippet i 2012. Da utslippet skjedde, hadde ikke Shell kunnskap om smøreoljens miljøklassifisering.

Holdt tilbake informasjon

Ifølge direktoratet skal Shell ha holdt tilbake informasjon om utslippet i 2012, og at de oppdaget utslippene ved en tilfeldighet.

«Shell opplyste i januar 2013 at det ikke lenger var lekkasje til sjø. I et nytt brev juli 2013 skriver de imidlertid at utslippet fortsatte inn i 2013.»

– Vi ser veldig alvorlig på at Shell, som er en profesjonell aktør, har holdt tilbake informasjon, sier Fischer.

Prosessen har vært lang siden Miljødirektoratet hadde tilsyn ved Draugen i 2012. Direktoratet har ifølge Fischer fulgt opp saken de to siste årene sammen med Shell, men først i år meldte de utslippene til politiet.

– Det vi nå gjør er å jobbe for at denne pumpen blir skiftet ut, og at utslippene stopper, sier hun.