Miljøklage på manglende påskebusser

De fleste bussene i Møre og Romsdal står stille på langfredag og 1. påskedag. Passasjerer både i Kristiansund, Molde og Ålesund må klare seg uten et lokalbusstilbud disse dagene. Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener et så dårlig kollektivtilbud er uholdbart.

Jarle Hauge Steffensen bystyrerep MDG

Jarle Hauge Steffensen i Miljøpartiet De Grønne vil ha bedre busstilbud på langfredag og 1. påskedag.

Foto: Frode Berg / NRK

– Hvis folk skal basere seg på å ta buss, så må vi få et tilbud alle dager. Det er viktig at vi kan stole på kollektivsystemet, sier MDG's bystyrerepresentant i Ålesund, Jarle Hauge Steffensen.

Steffensen forstår at det er færre som tar bussen på langfredag, 1. påskedag og 1. juledag, men han mener likevel at noen busser burde gå også disse dagene. Steffensen understreker at det er et viktig miljøtiltak å gjøre busstilbudet enda bedre enn det er i dag.

For få passasjerer

Fagansvarlig for buss på driftsseksjonen i samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal, Svein Ivar Aarskog, er enig i at busstilbudet bør være så godt som mulig også i påskeuka, men sier at passasjergrunnlaget er for dårlig på akkurat disse dagene.

– Vi må rett og slett redusere tilbudet fordi behovet er så lite. For oss er det viktig å finne fram til et optimalt tilbud for dem som trenger buss til arbeid og skole. Vår erfaring over mange år er at det er svært svake trafikktall på 1. påskedag og langfredag, sier Svein Ivar Aarskog til NRK Møre og Romsdal.

Noen busser går

Det er noen busser her i fylket som går. Buss til tog og fly går som normalt, og det går også langruter.

– Vi kunne hatt et enda bedre tilbud når det gjelder lokalruter, men da ville det gå ut over noe annet. Vi gjør så godt vi kan i forhold til de pengene vi har til rådighet. Politikerne har allerede vedtatt at det blir det samme tilbudet neste år. sier Aarskog.