Miljødugnad i fotballen

Norsk fotball jobber videre med kampen mot granulatavfall i naturen. Pengepremier på 30.000 kroner skal lokke klubbene til ekstra innsats. – Det har vært et stort miljøfokus i fotballorganisasjonen, i mediene og fra myndighetenes side. Det er ingen tvil om at det har hatt effekt – noe tall fra miljødirektoratet viser. Vi holder trykket oppe og arrangerer for andre år på rad en konkurranse hvor vi premierer de mest miljøbevisste klubbene. Jeg har stor tro på at vi skal klare å redusere svinnet med 90 prosent innen utgangen av 2020, sier anleggssjef i NFF, Ole Myhrvold.

Granulat i hand
Foto: Ingrid Telset Heltne / NRK