MFK avviste korrupsjonstilbod

Espen Silseth i Molde Fotballklubb fekk tilbod om å selje ein spelar til ein gresk klubb for 22 millionar kroner. Sju av millionane skulle overførast til ein ukjend konto.

Espen Silseth
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Kilde: VG

Det er tidlegare MFK-direktør Espen Silseth som fortel dette i VG i dag. Tilbodet kom på telefaks frå ein utanlandsk agent i 2002.

Silseth vil ikkje seie kva for ein spelar tilbodet gjaldt. Han avslo tilbodet tvert, men han reknar med at ein del av desse pengane skulle tilfalle han sjølv. Det var heller ikkje den einaste gongen han opplevde noko liknande  medan han var toppsjef i Molde Fotballklubb.

Espen Silseth meiner korrupsjon er utbreidd i heile fotball-Europa, spesielt i England. Han seier til VG at ein internasjonal fotballorganisasjon som FIFA ikkje tør å ta korrupsjonen alvorleg fordi den er så utbreidd også innan FIFA-familien. Derimot trur han ikkje det finst noko særleg korrupsjon i det norske fotballmiljøet.

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.