Mener Smøla vil få unntak

Venstre-politikere føler seg rimelig sikre på at bønder som dyrker gulrot på Smøla ikke blir rammet av forslaget til regjeringa om et forbud mot nydyrking av myrjord. Nesten all jorda på Smøla er myrjord og produsenter og fylkespolitikere har tidligere tatt til orde for at et forbud mot myrdyrking vil få dramatiske konsekvenser for landbruket. – Vi har i lengre tid jobbet for å finne ei løsning som gjør at landbruket på Smøla kan ha ei fremtid. Nå har vi fått ei tydelig forsikring om at Smøla-landbruket kan fortsette som før med de mulighetene som ligger i for eksempel nydyrking. Her blir det et unntak, sier Farstad.