Mattilsynet politianmelder fiskebedrifter

Etter det NRK kjenner til har Mattilsynet anmeldt to fiskebedrifter i Ålesund for brudd på næringsmiddelloven.

Lennart Floyd Berge - Mattilsynet

Seksjonssjef Lennart Floyd Berge i Mattilsynet sier de har valgt å politianmelde saken på grunn av grovheten i lovbruddet.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Det er etter et tilsyn hos fiskeribedriftene Brødrene Aarseth AS og Aalesund Seafood AS at Mattilsynet skal ha levert inn politianmeldelsen..

Mer konkret dreier det seg om 211 tonn med klipp- og saltfisk som har blitt kjøpt opp av de to bedriftene, og plassert i produksjon hos Brødrene Aarseth AS.

Mattilsynet

Torsdag fikk NRK tilgang til tilsynsrapportene der Mattilsynet konkluderer med brudd på næringsmiddelloven.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Stridens kjerne i perioden 2013 og 2014 ligger i at fisken, ifølge Mattilsynet ikke er merket med opphav. Dermed har fisk som ingen vet hvor kommer fra blitt omsatt på det utenlandske markedet.

– Sporbarhet og redelighet er viktig. Når varer med ukjent opprinnelse - som ingen kan redegjøre for - blir satt ut i markedet, så er det alvorlig, sier Berge.

Han opplyser at Aalesund Seafood AS har fått omsetningsforud på salt- eller klippfisk uten merking.

Anmelder bedriftene

Mattilsynet er tilbakeholdne med å kommentere selve politianmeldelsene, men NRK vet at politiet har fått anmeldelsene av bedriftene i hende.

– Hvorfor er denne saken så alvorlig at dere går til dette skrittet?

– Når regelverket er brutt på en så grov måte, så må vi reagere på det. Jeg understreker at Mattilsynet ikke er ute etter å straffe noen, men vi skal sikre at det ikke foreligger varer med ukjent opprinnelse på markedet, sier Berge.

Vil varsle EU

Lennart Fløyd Berge - Mattilsynet

– Når regelverket er brutt på en så grov måte, så må vi reagere på det, sier seksjonssjef Lennart Floyd Berge i Mattilsynet.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Seksjonssjefen opplyser også at de jobber med å varsle via EUs meldesystem RASFF. Han kan ikke huske at Mattilsynet har gått til det skrittet og meldt inn manglende sporbarhet til EU før.

NRK har vært i kontakt med Aalesund Seafood AS, som enn så lenge ikke vil kommentere lovbruddet Mattilsynet påstår har skjedd.

Mattilsynet har fått tilbakemelding på at Aalesund Seafood har varslet alle sine kunder, og både Mattilsynet og virksomheten jobber ifølge seksjonssjefen for å sikre og verifisere at tilbaketrekkingen blir iverksatt.

Farlig?

– Det vi ikke har fått informasjon om er opprinnelsen på fisken før den gikk inn i produksjonen hos Brødr Aarseth, sier Berge.

– Kan fisken som har kommet ut på markedet være farlig for folk?

– Det kan jeg ikke si noe om, for det er umulig å slå dette fast når man ikke vet hvor den kommer fra.