NRK Meny
Normal

Gutt måtte vente to år på behandling

En ung gutt på fra Nordmøre måtte vente to år før han fikk forsvarlig behandling av Helse Møre og Romsdal. – Alvorlig brudd på pasientenes rettigheter, sier fylkeslege Cristian Bjelke.

Christian Bjelke

Fylkeslege Christian Bjelke sier til NRK at de ser ekstra alvorlig på denne saken, ettersom barn er en utsatt gruppe som skal slippe å vente lenger enn nødvendig på behandling.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Fylkeslegen i Møre og Romsdal er ikke nådig etter avdekkingen av et forhold der en ung gutt måtte vente to år før han fikk forsvarlig behandling hos Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) i Kristiansund.

– Det er ikke akseptabelt at diagnose og endelig behandling skal ta så lang tid. Vi ser dessverre mange fristbrudd i BUP, og vi forventer bedring, sier fylkeslege Christian Bjelke til NRK.

Det aktuelle forholdet startet i september 2011, da gutten ble henvist til BUP av fastlegen. Regelverket tilsier at han har krav på medisinsk vurdering innen 13 uker, men denne individuelle vurderingen fant aldri sted.

Dermed fikk gutten heller ikke starte den psykiatriske behandlingen i januar 2012, slik foreldrene håpte på.

Fikk diagnose

Ikke før i mars 2012 ble gutten kalt inn til en oppstartssamtale med BUP, men ting bedret seg ikke til tross for dette.

Foreldrene fortsatte å presse på for fortgang i saksbehandlingen, noe som endte med at de fikk ny time hos BUP i slutten av juli samme året.

En utredningsprosess førte til at gutten fikk en diagnose påfølgende desember, men ingenting skjedde i kjølvannet av dette.

Joakim Varvin

Leder Joakim Varvin ved BUP Kristiansund sier de tar selvkritikk for saken.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Først sommeren 2013 skjer en ny omdreining i saken. Fylkeslegen forteller til NRK at guttens mor får beskjed fra BUP om at saken er avsluttet, til tross for at behandlingen aldri har funnet sted.

– Dette er ikke forsvarlig

Dette førte til at foreldrene klagde på manglende oppfølging, og pasienten ble på nytt henvist til BUP av fastlegen.

Først i desember 2013 – to år etter første henvisning – får gutten behandlingen han har krav på.

I februar 2014 klagde foreldrene inn saken for fylkesmannen, og nå har fylkeslegen konkludert med brudd på loven om forsvarlighet innen barne- og ungdomspsykiatrien.

– Vi kritiserer både fristbruddet, mangelen på skikkelig vurdering, samt den lange behandlingstiden. Dette er ikke forsvarlig, sier fylkeslege Christian Bjelke.

Han sier de ser ekstra alvorlig på slike saker, fordi dette ikke er første gang helsevesenet bryter behandlingsfrister. Bjelke ber nå helseforetaket om å informere hele Helse Møre og Romsdal om lovbruddet, for å forhindre at slike fristbrudd skal skje igjen.

Beklager

Det har ikke lyktes NRK å få tak i leder Joakim Varvin ved BUP Kristiansund, men til Sunnmørsposten sier han at ledelsen ved institusjonen tar selvkritikk.

– Det er selvfølgelig svært beklagelig. Vi vil bruke klagen konstruktivt til å se på våre egne rutiner og jobber kontinuerlig med å forbedre oss, sier Varvin til avisa.