Hopp til innhold

Så ofte er tunnelene stengt: – Problematisk

Fylkets undersjøiske tunneler må ofte stenges på grunn av bilberging. I Ålesund skaper det lange køer når begge tunnelene må stenges samtidig.

Politi Ellingsøytunnelen

ÅLESUNDSTUNNELENE: Politiet og Vegvesen må ofte bidra når de undersjøiske tunnelene stenges. Som tallene viser er det ganske ofte.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Vegtrafikksentralen stengte Ålesundstunnelene 64 ganger fra juni i fjor til juni i år. Dette er mest av samtlige tunneler i Møre og Romsdal.

Ålesundstunnelene er fellesbetegnelsen for Valderøytunnelen og Ellingsøytunnelen, og er hyppig trafikkert daglig. Tallene fra Vegtrafikksentralen forteller trolig ikke hele sannheten. De registrerer det kun når tunnelen er stengt i 15 minutter eller mer, og mørketallene er antakeligvis store.

– Det er jo selvfølgelig problematisk når det ikke finnes omkjøringsruter, og det er den eneste veien ut til Vigra lufthavn. Det byr på problemer når det skjer såpass ofte, forteller operatør hos Vegtrafikksentralen, Pål Olufsen.

Tunnelstengningene krever store ressurser fra Vegvesenet, og spesielt fra politiet som ofte bistår.

– Et stort problem

Kø fordi Ellingsøystunnelen er stengt

ELLINGSØYTUNNELEN: En lang kø har dannet seg langs innfartsveien i Ålesund som leder ned til Ellingsøytunnelen.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Tunnelene ble pusset opp for 430 millioner kroner i 2008-2009, og det er ikke tekniske feil ved tunnelen som oftest er årsaken til at de må stenges.

I de fleste tilfellene er det bilberging etter ulykker eller motorstans som fører til at andre biler ikke slipper inn i tunnelene. Dette skaper igjen lange køer på veiene på begge sider.

– Innløpet til Ellingsøytunnelen starter omtrent i Ålesund sentrum og da vil det danne seg kø ganske raskt innover mot sentrumsområdet. Det er et stort problem at innfartsåren blir sperret av trafikk, mener Olufsen.

For å unngå at det danner seg kø inne i tunnelene, må de stenge begge to samtidig.

– I tillegg er det et problem at beredskapsrutinene våre tilsier at vi må stenge begge tunnelene samtidig når det er motorhavari i en av dem. Da vil det bli stående trafikk mellom tunnelene, sier han.'

Undersjøiske tunneler utsatt

Det er totalt seks undersjøiske tunneler i fylket, sju hvis man teller Ålesundstunnelene som to.

Også i de andre tunnelene er det et problem at man ofte må stenge de. Her er oversikten over hvor mange ganger de ulike har blitt stengt mellom 1. juni 2016 og 1. juni 2017:

  • Fannefjordtunnelen: 17
  • Atlanterhavstunnelen: 12
  • Freifjordtunnelen: 18
  • Eiksundsambandet: 22
  • Godøytunnelen: 2

– Det har nok en sammenheng med stigningsgraden i tunnelen. Vi ser oftere at det forekommer motorhavari i undersjøiske tunneler, enn i tunneler som ikke har den samme stigningen, forklarer Olufsen.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL