Hopp til innhold

– Det er forferdelig når hjelpa er for langt unna

Risikoen for å ikke rekke frem til sykehuset er doblet på landsbasis de siste 30 åra. Nå trues ytterligere tre fødeavdelinger med nedleggelse.

TRILLETUR: Line Mehlum på trilletur på Smøla med sin førstefødte på 11 måneder.

TRILLETUR: Line Mehlum på trilletur på på Veidholmen på Smøla med sin førstefødte sønn på 11 måneder.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

– Det går jo som oftest bra. Men så er det jo de gangene det ikke går bra, og da er det forferdelig om hjelpa er for langt unna, sier Line Mehlum.

Hun bor lengst nord på øya Smøla på Nordmøre og ble mor for første gang for 11 måneder siden.

Enn så lenge kan kvinner på Nordmøre føde på sykehuset i Kristiansund, men nå har helseforetaket foreslått å legge ned fødeavdelingen og samle fødetilbudet i Molde, fire år før det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal står ferdig, for å spare penger.

Blir forslaget vedtatt på styremøtet 27. mars kan det bety både to til tre timers reiseveg for mange av de rundt 60 gravide i kommunene Aure, Halsa og Smøla.

Den norske jordmorforening mener kutt i fødeavdelinger er en gjenganger over hele landet.

– Når helseforetakene må spare penger er fødsel- og barselstilbudet noe av det første de kutter i. Det er svært problematisk og viser at kvinnehelse fremdeles er lavt prioritert, sier Kari Aarø, foreningens leder.

Kari Aarø

– Studier viser at kvinnene som ikke rekker frem også ofte skylder på seg selv, at det er deres feil fordi de bor for langt unna. Slik skal det ikke være, sier Kari Aarø, leder for Den norske jordmorforening.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

Nasjonal nedleggingstrend


Fem fødeavdelinger og ni fødestuer har vært langt ned siden 1999, viser Jordmorforeningens egne tall. I dag er det 45 fødeavdelinger igjen.

I tillegg til fødeavdelingen i Kristiansund står fødeavdelingen i Sandnessjøen og Brønnøysund i fare for å bli nedlagt.

– Vi frykter også at vedtaket om å bygge nytt hovedsykehus i Innlandet vil føre til at enda flere fødeavdelinger blir lagt ned, sier Aarø.

171 fødte under transport

En studie fra 2014 viste at risikoen for å ikke rekke fram til sykehuset ved fødsel har økt i alle fylker de siste 30 årene og er doblet på landsbasis. Risiko for mor og barn økte også for at alvorlige komplikasjoner skal inntreffe med lenger vei til sjukehus.

I 2017 var det totalt i Norge 171 kvinner som fødte under transport og 152 kvinner fødte hjemme uten at det var planlagt. Det viser tall fra Medisinsk Fødselsregister.

– Det er alvorlig for dem det gjelder, fordi faren for komplikasjoner øker. I tillegg skaper det uro hos mange gravide som blir engstelig for å ikke rekke frem, sier Aarø.

– Redd for at det kan gå liv

At avstanden til fødeavdelingen blir lenger skaper sterke reaksjoner i lokalsamfunnet på Nordmøre. Klinikksjef, Henrik Erdal, sier Helse Møre og Romsdal vil tilby kvinner hotell i Molde en uke før termin. De lover også å sørge for følge med jordmor når et trengs og bygging av ei ny kai som skal redusere avstanden fra Kristiansund til Molde med ambulanse.

På Smøla er bekymringen og frustrasjonen likevel stor blant øyas nybakte og gravide mødre.

– Vi har lyst på flere unger, men skal vi drive å reise så langt, ha den utryggheten. Vi har allerede lang reisevei. Blir reiseveien enda lengre så er det skremmende. Jeg blir redd for at det kan gå liv, sier Jannicke Nesje.

Jannicke Nesje

Jannicke Nesje kan tenke seg flere barn, men om veien til sykehuset blir lenger vet hun ikke om hun våger.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Født på vei til sykehus i 2017

Mors bosted

Utenfor insti­tusjon: Under tran­sport, Antall

Utenfor insti­tusjon: Under tran­sport, Per 1000

Norge

171

3

Østfold

3

1.1

Akershus

16

2.6

Oslo

14

1.5

Hedmark

4

2.4

Oppland

11

7.2

Buskerud

6

2.2

Vestfold

4

1.8

Telemark

4

2.7

Aust-Agder

2

1.8

Vest-Agder

5

2.7

Rogaland

18

3

Hordaland

17

2.8

Sogn og Fjordane

10

9.1

Møre og Romsdal

13

4.8

Sør-Trøndelag

11

3.1

Nord-Trøndelag

16

11.9

Nordland

6

2.6

Troms

4

2.5

Finnmark

5

7.4

Annet

2

1.8