Hopp til innhold

Feiret baby nummer 300 – samme dag ble sykehuset foreslått nedlagt

Ved fødeavdelingen i Sandnessjøen går det mot rekordår i antall fødsler. Men samme dag som baby nummer 300 for året kom til verden, ble sykehuset foreslått nedlagt.

Fødeavdeling Sandessjøen

Sykehusstrukturen på Helgeland skal endres. I den foreløpige rapport blir sykehuset i Sandessjøen foreslått nedlagt, til fordel for et stort sykehus i Rana. Her er nybakt far, Carl-Henrik Buchmann sammen med nyfødte My og avdelingsjordmor Sølvi Hestnes.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Mandag kom lille My til verden på fødeavdelingen i Sandnessjøen på Helgeland. Og mens foreldrene var mest opptatt av fødselen og den velskapte jenta, var mange andres blikk rettet mot nabobyen Mosjøen.

Der ble rapporten fra ekspertgruppa som skal foreslå ny sykehusstruktur på Helgeland, lagt frem. Konklusjonen var at to av de tre sykehusene i regionen bør legges ned, deriblant i Sandnessjøen, for å i stedet bygge ett stort sykehus i Rana.

Det skjer samtidig som fødeavdelingen i Sandnessjøen opplever rekordhøye fødselstall.

– Jeg kan ikke fatte og begripe at vi i distriktene ikke skal få ha et sykehus i nærheten av oss. At det er såpass mange fødsler her, viser jo bare at behovet er stort, sier Carl-Henrik Buchmann, nybakt far til My, som ble baby nummer 300 i år og dermed fikk både ballonger og gave med seg.

Ny kartlegging: – Best i landet på relasjon til de fødende

Det er over ti år siden sist det ble født 300 barn ved fødeavdelingen i Sandnessjøen i Alstahaug på Helgeland. På grunn av flere gravide som nærmer seg termindato, beregner sykehuset at de i år vil ende med rundt 320 fødsler.

Det er det høyeste antallet fødsler ved sykehuset siden registreringen startet i Medisinsk fødselsregister i 1999.

– Så høye fødselstall har vi ikke hatt i løpet av de 25 årene jeg har jobbet her, sier avdelingsjordmor Sølvi Hestnes.

Samtidig viser en fersk spørreundersøkelse fra Folkehelsinstituttet at fødeavdelingen i Sandnessjøen scorer svært bra på de fødenes trivsel.

Blant annet scoret de høyest i landet på de fødendes «relasjon til personellet på fødeavdelingen» og godt over snittet på de andre kvalitetskriteriene.

Men ikke noe av dette har blitt vektlagt i rapporten fra den eksterne ressursgruppa. Faktisk er ikke fødetilbudet i Sandnessjøen nevnt med ett eneste ord i rapporten.

Det reagerer jordmor Carola Urvik i Sandnessjøen sterkt på.

– At fødende ikke er nevnt i det hele tatt syns jeg personlig som jordmor er arrogant, og det viser atter en gang hvor nedprioritert gravide og fødende er i dagens samfunn, sier hun og fortsetter:

– Det er en hån mot alle fødende på Helgeland som allerede har lang reisevei, men også mot Sandnessjøen som har flest fødsler på Helgeland.

– Flere transportfødsler

Hvis ressursgruppa får det som den vil, blir altså Sandnessjøen sittende igjen med kun et distriktsmedisinsk senter.

– Det betyr at det kommer til å bli flere transportfødsler. Det vil være tomt for fødetilbud mellom Sømna og Mo i Rana, en avstand på fire timer i bil, sier Hestnes.

Hovedtillitsvalgt Anne Sofie Tverbakk i Norsk Sykepleierforbund i Sandnessjøen, er skuffet over at ressursgruppa ikke har tatt mer hensyn til pasientene sør på Helgeland og ute på øyene langs kysten.

– De kommer til å få mye lenger reisevei enn i dag. Det virker ikke som de vet hvordan man reiser på Helgeland og hvordan dette blir for pasientene lengst sør i fylket. er hennes konklusjon.

– Et godt innspill

Helge Torgersen er mannen som har ledet ressursgruppa. Han synes jordmødrene i Sandnessjøen kommer med gode innspill.

– Det er helt riktig at fødetilbudet ikke har vært problematisert i rapporten og i gruppens arbeid. Jeg håper derfor at de tar dette opp i sin høringsuttalelse til rapporten, sier han til NRK.

Dersom det blir som foreslått, er det altså bare Rana som får en fødeavdeling.

Men sier Torgersen:

– Hva man skal gjøre med fødetilbudet utover det, har ikke vi tatt stilling til. Det kan være aktuelt med fødestuer i eller flere av de andre byene, sier han.

Helgeland har i dag tre lokalsykehus, på Mo, i Sandnessjøen og i Mosjøen. Den eksterne ressursgruppa foreslår å legge ned sykehusene i Sandnessjøen og Mosjøen, slik at Helgeland vil ha ett, stort sykehus i Rana. Forslaget innebærer at Sandnessjøen, Mosjøen og Brønnøysund får distriktsmedisinske sentre.