Må ha taubane for å ta ut skog

Ingen fylke brukar meir på taubane for å ta ut skog i bratt terreng enn Møre og Romsdal. 150.000 mål med skog står så bratt at det krevst taubane, men manglande tilskot hindrar effektiv skogsdrift. Entrepenørane med taubane må dra til andre fylke fordi potten her er brukt opp

skog
Foto: Ørjan Alm / Saltdal kommune