– Kommunene bør bosette flere flyktninger

Møre og Romsdal tar imot ti prosent flere flyktninger i år, men fortsatt mangler nesten 200 plasser.

Syriske flyktninger

Illustrasjonsbilde. IMDi ønsker at flere kommuner skal bosette flyktninger.

Foto: Bülent Kilic / AFP/NTB Scanpix

På landsbasis mangler mer enn 2000 flyktningplasser. Assisterende regiondirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet region Midt-Norge, Rune Schancke Foss, mener flere kommuner burde bosette flere.

Rune Schancke Foss

Assisterende regiondirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Rune Schancke Foss, håper at flere kommuner vil bosette flyktninger.

Foto: IMDI

– En del kommuner bosetter mange og er veldig positive. Men det er flere kommuner som bosetter langt færre enn de burde ut ifra kapasitet og kommunestørrelse.

– Noen kommuner i Møre og Romsdal sier nei til å bosette flyktninger, forteller han.

Les også:

Skylder på dårlig økonomi

Kommunene Rauma, Norddal, Stranda, Sande, Gjemnes, Midsund, Sandøy, Ørskog, Vanylven, Smøla og Stordal har sagt nei til å bosette flyktninger i 2014. I tillegg mangler IMDi vedtak fra Fræna og Aukra, men disse kommunene har alt begynt å bosette noen flyktninger.

På IMDis sider finner du en oversikt over hvor mange flyktninger kommunene tar i mot og hvor mange som er anmodet om å komme.

Foss sier den vanlige unnskyldningen er dårlig kommuneøkonomi.

– For noen kommuner vises det til at de står på ROBEK-lista, men det er jo slik at det er mange kommuner som står der og bosetter like vel flyktninger, sier han.

– Økonomi og mangel på boliger er de mest brukte argumentene for å ikke ta imot flyktninger, sier han.

Les også:

Frivillig bosetting

Det er frivillig for kommunene å bosette flyktninger, og det er kommunene selv som bestemmer hvor mange de ønsker å bosette. Når de bestemmer seg for å bosette flyktninger, forplikter kommunen seg til å blant annet gi tilbud om introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven.

Kommunen mottar ulike tilskudd fra staten for å dekke kommunale utgifter ved bosetting, for eksempel utbetales det integreringstilskudd som utbetales over fem år.

Håper de vil ombestemme seg

IMDi håper nå at flere kommuner som har sagt nei vil ombestemme seg og ta imot flyktninger.

– Noen av kommunene er veldig små og har blitt spurt for første gang. De trenger litt tid på seg. Så jeg ser ikke bort ifra at noen av de kommunene vil bli bosettingskommuner på sikt, sier han.

– Noen har åpnet for å vurdere bosetting på nytt til neste år. Blant de nye kommunene som er forespurt, har Rindal vedtatt å bosette allerede fra i år, mens Vanylven, Smøla og Norddal nå har varslet at de vil bli bosettingskommuner fra 2015.