Hopp til innhold

236 kommuner nekter å bosette flere flyktninger

Over halvparten av kommunene i Norge nekter å bosette flere flyktninger. Totalt sitter over 4500 og venter i asylmottak - men disse er heldige.

Flyktningebosetting

Flyktningene Ghirmay Kessette Hansom og Yonas Ghebreab Adhanom fra Eritrea, har blitt bosatt i Leirfjord kommune i Nordland.

I den lille bygda Leirfjord i Nordland er det to fornøyde karer som har fått egen bolig. Etter å ha ventet i over et år i asylmottak med oppholdstillatelse, kan nå Ghirmay og Yonas fra Eritrea (bildet) endelig slappe av i sin egen sofa.

– Ja, det er bra her. Jeg er fornøyd med å komme til Leirfjord, sier Ghirmay til NRK.

Den lille kommunen på Helgelandskysten, er blant de få kommunene i Norge som har sagt ja til å bosette flere flyktninger i år. I Leirfjord dobler de antallet fra 10 til 20 i året. Men situasjonen i resten av landet er langt fra like rosenrød.

Hvert år ber Integrerings – og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) norske kommuner om å bosette et flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge. I 2013 har over halvparten av norske kommuner enten sagt nei til å bosette flyktninger, eller vedtatt å bosette langt færre enn IMDI ønsker.

Her kan du se hele lista over kommunenes bosettinger

Mange på venteliste

Per i dag er det omtrent 4500 flyktninger som venter på bosetting over hele landet. Økningen har vært formidabel, og det har blitt 700 flere bare siden februar.
Regiondirektør i IMDI, Dulo Dizdarevic, sier at tallene er dramatiske.

– Det er veldig mange. Vi har ikke hatt så mange som venter på bosted på rundt 15-16 år, forteller han.

Dizdarevic forteller til NRK at det er en stor påkjenning for mange å bli sittende på mottak og vente på bosetting.

– Konsekvensen er at den verdifulle tiden fra oppholdsvedtaket til de blir bosatt går til spille. Jo lengre tid det tar i å få bosatt dem, jo mer forsinket blir vi i det øvrige arbeidet med integrering og kvalifisering, sier han.

Dulo Dizdarevic, regiondirektøri IMDI

Dulo Dizdarevic, regiondirektøri IMDI

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Vanskelig med boliger

Hele 27 kommuner i landet har nektet å bosette flyktninger, mens de aller fleste velger å ta i mot færre enn IMDi ba om. Antallet flyktninger kommunene blir bedt om å bosette blir beregnet ut fra folketallet i kommunen.

Bodø er en av kommunene som ikke bosetter nok flyktninger i forhold til innbyggertallet. I dag bestemte bystyret i kommunen at byen skulle ta i mot 20 færre enn IMDi hadde bedt om, og 27 færre enn innbyggertallet tilsier.

Arbeiderpartipolitiker Trud Berg syns saken er flau for Bodø kommune.

– Det er dessverre mange kommuner i Norge som nå sier nei til å ta imot flyktninger som som har lov til å være i Norge. I Bodø sitter det folk på mottak kun to mil utenfor byen. Det bør være et minimum for en så stor by som Bodø at vi hjerterom til å åpne dørene og si til dem at det er plass, sier hun.

Trud Berg

Ap-politiker Trud Berg

Byens ordfører, Ole Henrik Hjartøy (H), mener at å bosette alle er en umulig oppgave.

– For øyeblikket har Bodø den begrensningen at vi ikke klarer å skaffe boliger. Det ser vi på veldig mange områder. Det er den eneste og viktigste grunnen for at vi velger å bosette 70 og ikke 90 flyktninger.

Dizdarevic i IMDi har forståelse for at kommunene har det vanskelig.

– Vi forstår at kommunene kan ha utfordringer både på boligsiden og de kan ha utfordringer i henhold til å rekruttere kompetente medarbeider til å gi de tilbudene de skal gi, sier han.

Asylmottaket i Hattfjelldal

I Norge sitter nå 4500 flyktninger med oppholdstillatelse fortsatt på mottak. Her fra asylmottaket i Hattfjelldal.

Foto: Frank Nygård / NRK

Dramatisk situasjon

IMDi mener at situasjonen nå er så dramatisk at noe må gjøres.

– Situasjonen er så dramatisk nå at vi håper at flest mulig av de kommunene vi har anmodet, kommer oss i møte. Til sist skal jo alle bosettes i en kommune. Venting er det ingen som tjener på.

– Kan det være en løsning å tvinge kommunene?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, men når kommunene har sagt ja og fastsatt et antall, så forventer vi at de holder det de lover.