Sier ja til flere flyktninger

Sel i Gudbrandsdalen dobler antallet flyktninger de skal ta imot de neste åra. – Det er et samfunnsansvar, sier rådmannen.

Created by InfoDispatcher

På asylmottak rundt i landet sitter 5549 flyktninger som har fått oppholdstillatelse, men som ikke har fått en kommune de kan flytte til. Mange har ventet i flere år.

Bosetting av flyktninger er frivillig for kommunene, og bare 127 av landets kommuner tar imot det antallet flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt dem om.

Sel blir nå en av disse. Kommunen i Nord-Gudbrandsdalen med snaut 6000 innbyggere skal ønske 30 nye flyktninger velkommen de neste tre åra, i tillegg til de som kommer på familiegjenforening.

– Vi trenger flere innbyggere

Sel sliter som mange andre distriktskommuner med fraflytting og synkende innbyggertall. Kommunesenteret Otta fikk bystatus i 2000 og er Norges nest minste by i innbyggertall.

Kaija Eide Drønen, rådmann i Sel

Kaija Eide Drønen er rådmann i en av få kommuner i Norge som følger anmodningen fra myndighetene om bosetting av flyktninger.

Foto: Odd Ragnar Lund / NRK

– Det kommer kompetanse og ressurssterke folk som blir del av vårt lokalsamfunn. Vi trenger flere innbyggere. Jeg ser på det som en styrke for Otta som by i Gudbrandsdalen å ha flere innbyggere fra andre nasjoner, sier rådmann Kaija Eide Drønen.

Forslaget fra rådmannen om å doble antallet flyktninger blir trolig vedtatt i kommunestyremøtet mandag, og rådmannen utfordrer politikerne til å vurdere om de skal øke antallet flytninger ytterligere etter 2016.

– Å ta i mot flyktninger er et samfunnsansvar, sier Eide Drønen.

Kommer for å bli

Flyktningkontakt Solveig Kristiansen mener det har blitt en økt velvilje i kommunen til å bosette flyktninger de siste åra. Og tendensen er at flyktningene etablerer seg for å bli.

– Flyktningene reiser ikke igjen slik de gjorde før, de blir her. Så dette må legges inn i planarbeidet til kommunen, sier Kristiansen.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt kommunene om å bosette 30 000 flyktninger i perioden 2014-2016. Kommunene har sagt ja til snaut 18 000.

Ifølge tall fra IMDI har en kommune som Nord-Odal, som i likhet med Sel ble bedt om å bosette 30 flyktninger, kun sagt ja til seks nye innbyggere.

– Det er en tragisk situasjon og det er bare kommunene som kan gjøre noe med det. Disse menneskene fortjener noe annet enn et liv på vent, sa regiondirektør IMDI region øst, Farahnaz Bahrami, til NRK i mars.

En hodepine for regjeringen

Kun 30 prosent av landets kommuner gjør som Sel og følger anmodningen om bosetting av flyktninger.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP), har sammen med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen skrevet et brev direkte til alle landets kommuner for å få dem med på en «felles dugnad». – Vi har et felles ansvar for å få løst dette, skriver integreringsstatsråden i brevet.

Les brevet til kommunene her

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen har innrømmet at de mange flyktningene som venter på bosetting er en hodepine for regjeringen, men at de likevel ikke vil tvinge kommunene til å ta i mot flyktninger.