Siv Jensen: – Bosetting av flyktninger er en hodepine for oss

Regjeringen sliter med å få kommunene til å ta imot flyktninger som har fått opphold i Norge. Frps velgere er aller mest negative. – Dette er en hodepine, sier Frp-leder Siv Jensen.

Finansminister Siv Jensen (Frp)

Frp-leder Siv Jensen medgir at bosetting av flyktninger er en real hodepine for regjeringen. Samtidig har hun stor forståelse for at små kommuner vegrer seg for å ta imot flyktninger.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Solveig Horne (Frp)

Inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) møter i dag KS for å signere en avtale om bosetting av flyktninger. Mange kommuner er skeptiske, og aller mest skeptiske er Frps egne velgere.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) har bedt kommunene bli med på dugnad for å bosette de mer enn 5000 asylsøkerne som har oppholdstillatelse, men fortsatt sitter i mottak.

Men Frps velgere er ikke like ivrige. I en meningsmåling Norstat har utført for NRK svarer 79 prosent av Frp-velgerne nei på spørsmål om deres kommune bør ta et større ansvar enn i dag for bosetting av asylsøkere med oppholdstillatelse.

– Dette er en hodepine. Vi har arvet et problem fra den rødgrønne regjeringen, som tok imot flere flyktninger enn det var mulig å bosette i kommunene. Vi vil ikke bruke tvang. Kommunene må selv vurdere om de har kapasitet til å bosette flyktninger, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen til Politisk Kvarter i NRK P2.

Egeland

Kommunestyrerepresentant for Fremskrittspartiet, Einar Egeland, vil stemme imot at Finnøy kommune skal ta imot åtte flyktninger.

Foto: Erik Waage

Kommunen er for liten. Hvis vi får en eller to tunge brukere innen et eller annet område, enten skole, barnevern eller sykehjem, så kan det velte hele budsjettet.

Einar Egeland, kommunestyrerepresentant, Finnøy (FrP)

Forstår småkommunenes skepsis

Rogaland-kommunen Finnøy har 3000 innbyggere. Kommunen har aldri tatt imot en eneste flyktning, men diskuterer nå om de skal ta imot åtte asylsøkere. Kommunestyrerepresentant for Fremskrittspartiet, Einar Egeland, vil stemme imot.

– Kommunen er for liten. Hvis vi får en eller to tunge brukere innen et eller annet område, enten skole, barnevern eller sykehjem, så kan det velte hele budsjettet, sier Egeland.

Han mener kommuner med under 10.000 innbyggere derfor bør slippe å ta imot flyktninger.

Partileder Siv Jensen har forståelse for Egelands syn:

– Denne utfordringen jobber Solveig Horne med. Det handler om å være i dialog med kommunene rundt omkring i landet. Jeg har stor forståelse for at det er betydelig skepsis i en del mindre kommuner, mens andre kommuner med bedre kapasitet nok vil ta sin del av dette.

Ny avtale i dag

I dag skal statssekretær Maria Hoff Aanes (Frp) møte KS for å signere en avtale om bosetting av flyktninger. Dette har også vært gjort før, uten at kommunene så langt har tatt imot det nødvendige antall flyktninger.

– Må ikke regjeringen også gjøre noe konkret for å få kommunene til å bli med på dugnaden slik dere ber om?

Jeg har stor forståelse for at det er betydelig skepsis i en del mindre kommuner.

Frp-leder Siv Jensen

– Det er dessverre slik at mange mennesker har sittet lenge i mottak her i landet også før denne regjeringen tiltrådte. Det handler om å finne riktige svar, men vi vil ikke bruke tvang, gjentar Jensen.

– Frp har aldri vært for å ta imot mange flyktninger. Møter du deg selv i døra nå?

– Vi møter oss selv på ingen måte i døren. Vi transporterer folk ut i rekordtempo, og det er langt færre ankomster enn tidligere. Men vi må rydde opp i arven etter den forrige regjeringen, og det tar litt tid, sier Jensen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger