- Vi må sette barna i sentrum

- Kommunene må bli mye flinkere til å samarbeide om barnevernet, sier fylkesmann Lodve Solholm.

Lodve Solholm

Fylkesmann Lodve Solholm vil ha større barnevernkontor med bedre kompetanse.

Foto: NRK

En utredning som konsulentselskapet NIVI har gjort, viser at mange kommuner i Møre og Romsdal driver et barnevern med få ansatte.

- Vi mener det bør være større barnevernskontor med mer kompetanse enn det vi har i dag. Det er noe kommunene kan få til gjennom samarbeid, sier Lodve Solholm.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tidligere tatt til orde for tre store barnevernkontor i sitt fylke.

- Det har jeg først og fremst gjort for å signalisere at det er for mange i dag. Jeg ser for meg ett barnevernkontor i hver av de tre største byene Molde, Ålesund og Kristiansund. Men det viktigste budskapet mitt er at vi må færre kontor enn vi har i dag, sier Lodve Solholm

En rekke kommuner har egen barnevernstjeneste, en del av de drives med få ansatte, viser det gjennomgangen som konsulentselskapet NIVI har gjort.

Et strengere lovverk

Geir Vinsand

Geir Vinsand i NIVI mener lovverket må skjerpes.

Foto: Trond Vestre / NRK

- Det burde vært forbudt ved lov ha en barnevernstjeneste med færre enn fem ansatt, sier Geir Vinsand i NIVI. Han tar til orde for et omfattende kommunesamarbeid.

- Det er ingen grunn til å sitte alene med en barnevernstjeneste med ett eller to eller tre årsverk slik mange kommuner i Møre og Romsdal gjør. Her burde vi hatt nasjonale føringer. Kanskje bør det stå i barnevernsloven at barnevernet skal være basert på et fagmiljø i kommunene, sier Vinsand.

- Manglende samarbeid kan føre til at det faglige arbeidet ikke blir godt nok for den det gjelder, og det er barna dette gjelder. Det er barna vi må ha fokus på, ikke arbeidsplasser og kontorplassering og slike ting, sier fylkesmann Lodve Solholm.