Lover penger til nytt sykehus

Regjeringen lover penger til byggestart for et nytt sykehus på Hjelset i Molde. Høyre og Frp vil i statsbudsjettet innvilge lånesøknaden fra Helse Midt-Norge og komme med en bevilgning. Det er foreløpig ikke klart nøyaktig hvor mye av pengene som blir lagt inn i budsjettet for 2018. Les mer om budsjettlekkasjene her.