Lite politi i fylket

Møre og Romsdal politidistrikt har lågast politidekning i landet - skriv Sunnmørsposten. Målet til politidirektoratet er at det skal vere 2 politifolk per 1000 innbyggar. Talet for Møre og Romsdal er per i dag 1,26 politifolk per 1000 innbyggar. Fungerande politimeister, Arnstein Nilssen, seier til Sunnmørsposten at han skulle ønskje dei kunne fylle opp dei ledige stillingane - men at dei må fokusere på å få mest ut av dei midla dei har.