Hopp til innhold

Lite å spare på sykehusendringer

Professor Terje Hagen ved Universitetet i Oslo sier at det er LITE å spare på de endringene som nå diskuteres for lokalsykehusene.

Demonstrasjon sykehus Kristiansund

Flere tusen demonstranter samlet seg foran sykehuset i Kristiansund tidlig i april for å markere ønsket om å beholde kirkurgiske akuttfunksjoner og fødeavdeling ved sykehuset.

Foto: Roar Halten / NRK

Dersom man skal spare penger på å legge ned tjenester ved lokalsykehusene må staten går mer dratisk til verks, sier Hagen.

Professor Terje Hagen

Professor Terje Hagen ved Univesitetet i Oslo mener det må drastiske endringer til i Helsevesenet

Foto: Universitetet i Oslo

- Dersom man gjør små endringer, for eksempel ved å slå sammen sykehus eller sykehusavdelinger, kan dette ha negativ effekt på kostnadene. Det blir dyrere for hver pasient enn det var tidligere, sier Hagen.

Politikerne er vingeklippet

Ansatte demotiverte

Ved små endringer kan ansatte bli demotiverte. Dette fører til at de ansatte yter mindre, tror Hagen. Dersom man skal spare penger, må man gå mer drastisk til verks. På denne måten kan man sentralisere akuttberedskapen, sier han.

Møtt av tusenvis av demonstrantar

Flere tusen demonstrerer for sykehuset

- Dramatisk å miste fødeavdelinga

Store protester

Protestene har vært mange når det har kommet forslag om å legge ned sykehus eller å fjerne funksjoner ved sykehusene. I Kristiansund var det trolig så mange som 10 000 demonstranter som markerte motstand mot å fjerne kirurgisk akuttfunksjon og fødeavdelingen tidligere i april. Hagen mener imidlertid at kvaliteten ofte blir bedre ved de store sykehusene.

- Når det gjelder kvaliteten på tjenestene så har spesialiserte tjenester en bedre kvalitet i store enheter der det blir gjennomført store operasjoner. Ved større ulykker vil man også dra forbi det lokale sykehuset til et stort sykehus for å få den nødvendige behandlingen, sier Hagen.