Lettare skadd

Personen som falt ned frå eit stillas i Ålesund er sendt til legevakt med lettare skadar. Det skal vere ein utanlandsk arbeidar i 30-åra. – Vi må no undersøke kva som har skjedd, og arbeidstilsynet er også kopla inn, seier Tor Andre Gram Franck i politiet.