Hopp til innhold

Måler stammen hvert tiende minutt for å finne klimasvar

Forskere skal måle trærs vekst hvert tiende minutt. Slik håper de å kunne se inn i klimafremtiden for norske skoger.

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Line Nybakken står ved ei høy gran i en skog i Surnadal kommune på Nordmøre. Rett foran henne henger et lite aluminiumsrør fast i den ru barken.

Røret er fylt med treets innerste hemmeligheter, og snart skal hun få vite alt.

– Når vi tapper denne vil vi få vite alt treet har foretatt seg og hvordan det har opplevd omgivelsene sine, sier Nybakken og fester en ledning mellom røret og en PC.

Måler tusendels millimeter

Line Nybakken er professor i skogfag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Sammen med kolleger skal hun måle trærs tykkelse ned til en tusendels millimeters nøyaktighet. Og det skjer hvert tiende minutt.

Professor Line Nybakken ved måler som sjekker trærs tykkelse hvert tiende minutt.

Line Nybakken er professor i skogfag med NMBU.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Slik kan de finne ut mer om treets indre liv. Når det trives best og hvordan det reagerer på stressende situasjoner som tørke.

Målingene er så nøyaktige og hyppige at metoden allerede har avslørt at trær vokser om natta.

– Formålet med dette er å lære hvordan de store trærne reagerer på det rundt seg. Slik kan vi få kunnskap som hjelper oss til å forutse konsekvenser klimaendringer vil ha for skogen i Norge, sier Nybakken.

Tørke stresser trær

I 2018 opplevde norske skoger en lang tørkeperiode. Trær, som den høye grana med aluminiumsrøret i Surnadal, er vant til å ha god tilgang på vann. Når det endrer seg, så blir treet stresset.

Et stressa tre er mindre motstandsdyktig mot trusler som skadelige sopp og insekter. Forskere mener at trær fortsatt sleit med å forsvare seg mot slike angrep mange år etter tørkestresset i 2018.

– Disse trærne er tilpassingsdyktige. Men det finnes grenser for hva de kan klare. Hvor de grensene går, vet vi ikke i dag. Men vi håper denne forskningen kan bidra til å gi oss noen svar.

Trenger å vite mer

Norge eksporterte skog- og treprodukter for litt over 12 milliarder kroner i fjor. For næringen er usikkerhet rundt klimaendringene et stort problem.

Skogeier Alf Bjarte With Aasgård

Alf Bjarte With Aasgård er skogeier og leder for Surnadal skogeigarlag.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Vi må bare prøve å skape en plattform der vi kan få tilgang på mest mulig kunnskap.

Det sier Alf Bjarte With Aasgård. Han er leder i Surnadal skogeigarlag som denne uka samla skogsnæringen og skogsinteresserte i Midt-Norge. Gjennom det nyopprettede Yggdrasil-treffet, håper de å kunne skape en arena hvor de sammen kan se inn i glasskula og gjøre seg klare til endringene de tror kommer.

– Pågangen har vært veldig stor. Vi har allerede flytta arrangementet til en større sal for å få plass til alle, sier Aasgård.