Legane har siste ordet

Helseminister Bent Høie slår på nytt fast at det er legen som har siste ordet når det kjem til behandling av ALS-pasientar. Det var stortingsrepresentant Sylvi Listhaug, som stilte spørsmål om legar har lov til å avslutte livsforlengjande behandling, trass i at familien ønskjer at han skal leve. Ein familie i Ålesund fekk beskjed at legane ville skru respiratoren, sjølv om familien meinte at han hadde verdig liv. Høie skriv også at god kommunikasjon med pasient og pårørande er viktig når ein slik avgjersle blir teken.