Lanserer løsning for Norske Skog

Norske Skogs nye konsernsjef Lars Sperre lanserer en løsning som vil redusere konsernets lånegjeld fra 8,7 milliarder kroner til 4,2 milliarder kroner og forbedre konsernets egenkapital. Sperre, som ble konsernsjef for knapt en måned siden, har tro på løsningen.