Hopp til innhold

Norske Skog kan få halvert lånegjelda

Norske Skogs nye konsernsjef lanserer en løsning som vil redusere konsernets lånegjeld fra 8,7 milliarder kroner til 4,2 milliarder kroner og forbedre konsernets egenkapital.

Norske Skog, Skogn

Norske Skog lanserer en løsning for å redusere den store lånegjelda.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Norske Skog fikk Lars Sperre som nye konsernsjef for knapt en måned siden og han har tro på løsningen.

– Etter å ha håndtert høy gjeld i nedadgående markeder i mange år, har Norske Skog nå svært konkurransedyktige forretningsenheter, men for mye blir brukt til rentebetalinger og for lite reinvestert i eksisterende virksomhet. Dette er et forslag som vil redusere konsernets gjeldsnivå og rentekostnader betydelig, slik at konsernet kan investere i både forbedringstiltak og grønne vekstinitiativer, sier Sperre i ei pressemelding.

Støtte

– Basert på tilbakemeldinger fra investorer, har Norske Skog diskutert forslaget med store gjelds- og aksjeinvestorer og mottatt generell støtte til slik at de usikrede obligasjonene blir konvertert til egenkapital, går det fram i pressemeldinga.

Norske Skog har i flere år kjempet med høy gjeld i en utfordrende bransje.

– Imponerende innsats fra de ansatte bidratt til betydelige reduserte kostnader og forbedret konsernets konkurranseevne, heter det i ei pressemelding.

Ekstraordinær generalforsamling

For at transaksjonen skal lykkes, må over 90 prosent av obligasjonseierne godta forslaget, samt at aksjonærene må godkjenne transaksjonen med 2/3 av stemmene på en ekstraordinær generalforsamling.

Endelige frist er 29. juni.

Dagens aksjonærer vil eie 10 % av den nye bokførte egenkapitalen etter transaksjonen.

Tiltak må på plass

Forslaget omfatter fire tltak som alle må på plass for at transaksjonen skal gjennomføres:

  • En forfallsforlengelse for de pantsikrede obligasjonene (Senior Secured Notes) på 290 millioner euro fra 2019 til 2021, og en reduksjon av renten fra 11,75 % til 8 %.
  • En forfallsforlengelse for Norwegian Securitisation Facility (NSF) på 100 millioner euro fra 2020 til 2022.
  • Konvertering av alle de usikrede obligasjonslånene og de evigvarende obligasjonene til egenkapital. Det er henholdsvis 345 millioner euro og 156 millioner dollar utestående i usikrede obligasjoner før transaksjonen.
  • En emisjon på inntil 70 millioner euro i ny kapital for å bidra til finansiering av konsernets planlagte vekstprosjekter og forbedringsinvesteringer i kjernevirksomheten.

Siste fra Trøndelag