Kritisk til vindkraftutbygging

Norstat har gjennomført en undersøkelse på vegne av DNT hvor de har spurt folk over hele landet om deres holdninger til vindkraft. I en pressemelding skriver DNT at undersøkelsen viste at 36 prosent i Midt-Norge er positive til utbygging av vindkraftverk. På spørsmål om hva de mener om vindkraftutbygging som medfører betydelige inngrep i urørt natur øker motstanden, og hele 62 prosent av innbyggerne i Møre og Romsdal og Trøndelag er mot.

Visualisering av vindkraft på Haramsfjellet
Foto: Haram kraft