Kristin Sørheim overtar en klassisk mannsposisjon

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal har alltid vært ledet av menn. Kristin Sørheim (Sp) blir den første kvinnelige lederen for utvalget.

Kristin Sørheim

Kristin Sørheim (Sp) skal lede samferdselsutvalget i Møre og Romsdal de neste fire årene.

Foto: Trond Vestre / NRK
Trond Vestre
Journalist

Valget av ledere og fordelinga av plasser i hovedutvalgene ble gjort i fylkestinget tirsdag ettermiddag.

Samferdselsutvalget er et ettertraktet utvalg å sitte i, men det har ofte vært mannlige politikere som har markert seg i samferdselssakene.

– På tide med et skifte

Det er på tide med en kvinnelig leder i samferdselsutvalget, mener den erfarne Senterparti-politikeren.

– Jeg må si som Gunvor Ulstein sa i går at jeg aldri tenkt at jeg ikke kunne bli leder i samferdselsutvalget. Så jeg tenker at det er på tide at det kommer et skifte, sier Kristin Sørheim.

– Bakover i tid har dette alltid vært en viktig posisjon for menn. Men jeg tenker at dette ikke handler om kjønn. Det spørs jo hva slags interesse du har, og jeg tenker at samferdsel og kommunikasjon er like viktig for oss alle, gammel og ung, mann og kvinne, uansett hvor du bor. Og det handler ikke bare om asfalt, det handler like mye om kollektivtrafikk, om gang-og sykkelveger, egentlig om alt, sier Kristin Sørheim.

Alliansebygging

Samferdselspolitikken har vært et felt der alliansebygging og samarbeid har vært avgjørende for å kunne oppnå resultater. Den påtroppende lederen for samferdselsutvalget mener alliansebygging er en kunst som hun behersker.

– Nei, det tror jeg jeg er god på. Nå har jeg gitt Frank Sve (FrP) vervet som leder for plannemda for samferdselssaker og Iver Nordseth (V) blir leder for trafikktryggingsutvalget. Jeg synes det er viktig å bruke kompetansen til de som har sittet her i flere perioder, og som har et godt nettverk inn mot sentrale myndigheter, sier Kristin Sørheim.

– Det er lang tradisjon for enstemmeige vedtak i samferdselspolitikken i Møre og Romsdal. Er du enig i at dette er viktig?

– Jeg er enig i at det er viktig i de store sakene. Alt som gjelder riksveger og finansiering av fergefrifta for eksempel, alt som gjelder etterslepet på fylkesvegene så er det viktig at Møre og Romsdal står samlet. Og vi kommer dårlig ut sammenliknet med andre fylker og derfor er det ekstra viktig at vi står samlet, sier Kristin Sørheim.

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.