Hopp til innhold

Krever historisk løft for dårlige fylkesveger

Næringslivet og politikere er frustrert over standarden på de norske fylkesvegene. Men prisen for å løse problemet er skyhøy.

Sprekker i asfalten på fylkesveg 60 mellom Grodås og Hellesylt

Fylkesveg 60 mellom Hellesylt og Grodås i Møre og Romsdal var på listen over de 10 verste vegene i landet i en kåring som NRK hadde i 2018.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Joar Gulla i Gulla Transport i Surnadal på Nordmøre vrir om nøkkelen og starter lastebilen. Som vogntogsjåfør gjennom 15 år kjenner han vegene i Trøndelag og Møre og Romsdal inn og ut.

Fra Namsos i nord til Sunnmøre i sør: det blir mange mil på vegen for vogntogsjåføren.

– Min erfaring er at det kreves mye vedlikehold på fylkesveiene både i Midt-Norge og generelt. Det er stor forskjell på å kjøre fylkesveier sammenliknet med riksveier, og det er noe som vi merker tydelig.

Vogntogsjåfør Jarl Gulla i Gulla Transport

Joar Gulla i Gulla Transport i Surnadal mener politikerne er mest opptatt av å bygge nye veger.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Katastrofalt dårlig

Men det er ikke bare i Trøndelag og i Møre og Romsdal at sjåfører med viktig last må kjøre på fylkesveier med dårlig standard. Fylkesveiene over hele landet er full av flaskehalser som er trafikkfarlige, og som forsinker varetransporten. Og forfallet øker for hvert år.

– Situasjonen er til dels katastrofalt dårlig. Nå må noe gjøres, sier administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund, Geir A. Mo.

Geir A Mo, administrerende direktør i NLF

Geir A. Mo er administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund.

Foto: Braata, Espen / Braata, Espen

Gigantisk etterslep

Det er fylkeskommunene som eier fylkesveiene, men de er avhengig av statlige penger for å kunne vedlikeholde veiene. NRK har vært i kontakt med samtlige fylkeskommuner i landet for å få kartlagt hvor mye penger det vil kreve å gi fylkesveiene et nødvendig løft.

Totalsummen er på mellom 65 og 70 milliarder kroner. Men summen kan være enda høyere fordi flere fylkeskommuner mangler en oppdatert oversikt.

Vi kan dele inn vedlikeholdsbehovet på fylkesveiene i fem hovedområder:

  • Vegdekke
  • Tunneler
  • Broer og fergekaier
  • Drenering
  • Vegutstyr

Noen fylker har store utfordringer på med fergekaier, andre har først og fremst kostnader på tunneler mens i en del av fylkene er det dårlig vegdekke som er problemet.

Senja-veier

Gjørme og dårlig vegdekke er utfordring fordi som skal kjøre fylkesvei 231 på Senja.

Foto: Linda Pedersen

Rammer næringslivet

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, frykter at dårlige veger vil hindre veksten for bedriftene i distrikts-Norge.

– Mange av de store eksportbedriftene ligger langs kysten. De er avhengig av gode veger. Oppdrettsnæringa må skifte transport underveis fordi vegene er så dårlige. Da taper vi muligheten til å eksportere og vi taper muligheten til å konkurrere.

Budskapet fra våre medlemmer er krystallklart: Vi må ha et samferdselsløft som gjør at vi får varer ut og inn slik at dårlige veger ikke hindrer næringsutvikling.

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO

Han som styrer kommune-Norge, Bjørn Arild Gram, er også bekymret. Lederen i KS etterlyser en langsiktig opptrapping av innsatsen og har forventninger til Nasjonal transportplan (NTP) som blir lagt frem før påske.

Forstår utfordringene

Mange er spent på hva samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil komme med i Nasjonal transportplan. Hareide har svart NRK via epost, men holder kortene tett til brystet og vil ikke gi noen signaler om hva regjeringen vil foreslå i NTP.

Knut Arild Hareide

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skal presentere Nasjonal Transportplan (NTP) innen utgangen av mars.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Men samferdselsministeren er fullt klar over de utfordringene som fylkesveiene skaper. I sitt svar peker han på at det gjennom tiår har bygget seg opp et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene.

Med en lengde på i alt 45 000 km, som er om lag fire ganger så langt som riksveinettet, er det klart at veldig mye av den daglige person- og godstransporten foregår på fylkesveiene. Da er det en viktig oppgave å ruste opp disse veiene, slik at de får den standarden de hadde ved ferdigstilling.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)

Opptrappingsplan

Også lederen i Stortingets transportkomite, Helge Orten (H) som representerer det største regjeringspartiet, er forsiktig i sine uttalelser. Men Orten sier at fylkesveiene er et tema i diskusjonen om Nasjonal transportplan.

– Det vil kreve ekstra statlige midler for å få det til. Vi har en diskusjon som handler om omfanget, og hvordan vil skal ta dette i forbindelse med Nasjonal transportplan.

Glad for ny asfalt

Tilbake til Surnadal der vogntogsjåførene har oppnådd en seier. Joar Gulla kjører ofte fylkesvei 65 mellom Nordmøre og Trøndelag. Deler av denne vegen har vært beryktet for dårlig standard. Nå har det endelig kommet ny asfalt på den verste delen. Det er mulig å få til noe med små midler.

– På kort sikt er dette veldig bra. For oss er det en ny hverdag. Men på lengre sikt må det gjøres mer.