Krematorium stenges for seremonier

Ålesund gamle krematorium stenges for seremonier i fem uker fra 27. august på grunn av renovering og utbedringsarbeider. Ålesund kirkelige Fellesråd opplyser at seremoniene da må avvikles i kirkene. Unntaket er livssynsnøytrale og andre som ikke er medlemmer av Den norske kirke – for disse vil seremoniene bli gjennomført i Krematoriet ved at arbeidene stoppes i de periodene.