Krangling og høg musikk

I Ålesund blei det meldt om bråk og høg krangling frå ein privat bustad litt over midnatt. Dei blei bedne om å dempe seg. På Eidsnes i Ålesund var det høg musikk i 01-tida, og der var pålegget at det skulle vere stille til klokka 09. Seinare på natta blei ein person bortvist frå Ålesund sentrum på grunn av uro, og så seint/tidleg som i 05-tida var det feststøy frå ein bustad i Ålesund. Festen var i ferd med å bli avslutta då politiet kom.