Kraftig provosert over forslag fra regjeringen

Administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk, mener regjeringen svekker havfiskeflåten sin andel av totalfangsten.

Audun Maråk

Forslaget fra regjeringen svekker den norske fiskerinæringa, mener administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Fredag presenterte regjeringen meldingen som innebærer en avvikling av pliktsystemet for torsketrålere mot en forholdsmessig omfordeling av ressurser.

Pliktene er et utdatert næringspolitisk virkemiddel. For å styrke konkurransekraften og omstillingsevnen til næringen, er det nødvendig med rammevilkår som legger til rette for fleksibilitet og innovasjon, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Flere tiltak

Dette er tiltakene som regjeringen fremmer i sin pliktmelding:

* Oppheve tilbudsplikten i sin helhet mot at det innbetales 100 millioner kroner fra næringen.
* Fjerne bearbeidingsplikten.
* Avvikle aktivitetsplikten og forskriftsfeste en avkorting på 20 prosent av relevante torskekvoter.
* Anvende innbetalt pengebeløp til omstillingstiltak for kommuner.
* Anvende frigjort kvantum til kystflåtens lukkede grupper under 15 meter i Nordland, Troms og Finnmark.

– Et stort tilbakeskritt

Men Fiskebåt mener forslaget vil svekke den norske fiskerinæringa og mener konsekvensene kan bli store.

– Forslaget fra regjeringen er et stort tilbakeskritt, og vil øke usikkerheten i næringen, og dermed kostnadene og investeringsviljen i næringen, sier administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk i en pressemelding.

Regionalisering

Fiskebåt hevder at oppbygginga av en industrieid trålflåte i nord skjedde på bekostning av fiskeflåten langs hele kysten, og at dette rammet det den eksisterende torsketrålflåten.

– Derfor er det historieløst og uakseptabelt å foreslå en regionalisering av nasjonale fiskeressurser til flåten under 15 meter i de nordligste fylkene, sier Audun Maråk.