Kraftig nedgang for Kvernberget

Trafikken over Kristiansund lufthavn, Kvernberget, gikk ned med over 17 prosent i januar, i forhold til samme måned i fjor. Det viser ferske tall fra Avinor. Nedgangen forklares med lavere aktivitetsnivå i olje- og gassektoren