NRK Meny
Normal

Kontrollutvalget fikk ikke oversendt Florida-kontrakten

Leder av kontrollutvalget i Ålesund mener tilleggskontraktene som ble inngått med foredragsholder Richard Florida til festivalen «The North West» burde blitt oversendt til kontrollutvalget.

Torgrim B. Finnes

ARKIVBILDE: Torgrim Finnes er leder for kontrollutvalget i Ålesund kommune. Bildet er tatt under et møte i vår.

Foto: Magnus Gamlem / NRK

Tirsdag ble det kjent at foredragsholderen Richard Florida får en halv million for å holde et foredrag på 60 minutter under den planlagte konferansefestivalen «The North West». Etter å ha klaget på hemmelighold fikk Nytt i Uka ut kontrakten.

Kontrakten, som NRK også har fått tilgang til, viser at eventbyrået Momentium i februar signerte kontrakt med Floridas management. Samme dag signerte Momentium og Region Ålesund ved Ålesund kommune en kontrakt der kommunen påtar seg det økonomiske ansvaret og betaler ut et depositum på 250 000 kroner.

Disse tilleggskontraktene har leder i kontrollutvalget, Torgrim Finnes, ikke sett før. Det mener han at han burde.

– Ja, jeg mener at denne tilleggskontrakten inngår som en del av kontrakten mellom Region Ålesund og Momentium Event.

Mener de burde fått tilleggskontrakten

For to uker siden gjorde et enstemmig kontrollutvalg i Ålesund en vurdering som sa at Ålesund kommune brøt forskriften om offentlig anskaffelser, da Momentium ble tildelt konseptutviklinga av festivalen «The North West». Selv mener kommunen at det ikke har vært brudd på anskaffelsesprinsippet.

Før dette møtet ba kontrollutvalgssekretariatet Ålesund kommune om å få tilgang til dokumentasjon til kontrakten mellom Momentium Event og Ålesund kommune.

– Der har vi fått alt av dokumentasjon opp mot den første kontrakten mellom partene som ble signert i januar 2017. Vi fikk ikke tilgang til denne kontrakten fra februar, sier Finnes.

Torgrim Finnes

Leder i kontrollutvalget, Torgrim Finnes, mener tilleggskontraktene hadde vist mer av betydningen av samarbeidet mellom Region Ålesund og Momentium Event.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Han mener tilleggskontrakten inngår som en del av bakgrunnsinformasjonen og siden kontrollutvalget ikke kjente til disse kontraktene fikk de heller ikke spurt kommunen om dette.

– Det er et betydelig beløp. Her kunne man gjerne ha opplyst om at man hadde inngått ei tilleggskontrakt.

– Ikke en del av innkjøpet

Anne Mette Liavaag, prosjektleder for Region Ålesund, mener kontrakten med Florida ikke var en del av saken som var oppe i utvalget.

Anne Mette Liavaag

Anne Mette Liavaag er strategi- og utviklingssjef i Ålesund kommune i tillegg til prosjektleder for Region Ålesund.

Foto: Ålesund kommune

– Det kontrollutvalget skulle se på var innkjøpet knyttet til konseptutvikling, programmering, logo/grafisk profil, webdesign og markedsføring. Denne kontrakten var ikke en del av det innkjøpet, og dermed ikke en del av saksdokumentasjonen som ble oversendt til kontrollutvalget.

Hun sier at kontrollutvalget kunne ta kontakt dersom de ville ha kontrakten.

– Avtalene har vært kjent både gjennom media og ligger i vårt arkiv.

Hun sier at det ikke har vært noe hemmelighold rundt kontraktene og at både kontrakten med Florida og tilleggsavtalen har vært kjent.

– Men detaljene i kontrakten har ikke vært kjent?

– I utgangspunktet var det avtalefestet at detaljer ved avtalen ikke skulle gjøres kjent. En ny vurdering fra kommuneadvokaten konkluderte med at kontrakten måtte offentliggjøres og da gjorde vi det. Det er bare detaljene i kontrakten vi ikke har delt. Vi har ikke noe generelt hemmelighold, sier hun.

– Gått for raskt frem

Etter å ha sett kontraktene reagerer Finnes også på at Ålesund kommune skrev under på at de ville stå som økonomisk ansvarlig for arrangementet med Richard Florida under festivalen «The North West» før aksjeselskapet var opprettet.

– Her mener jeg de ikke har satt seg helt inn i konsekvensene. Her har man inngått en avtale med en amerikansk foredragsholder om et foredrag i oktober i år – før det ble etablert et aksjeselskap i bystyret på vårparten. Nå vet vi at Oktoberkonferansen er avlyst og det skal arrangeres neste år. At kontrakten er signert i februar tyder på at man har mer enn gått raskt frem.

Liavaag svarer at det på det tidspunktet kontrakten ble undertegnet var bestemt at det skulle etableres et aksjeselskap som skulle ta arbeidet videre, og at avtalen skulle overtas av aksjeselskapet når det var etablert.

Hun sier at det vanskelig for henne å kommentere at Finnes mener Region Ålesund ved Ålesund kommune har gått for raskt frem.

– Den dialogen må vi ta med kontrollutvalget, sier hun.