Braut forskriften

Eit samrøystes kontrollutval i Ålesund meiner at kommunen sette til sides forskriften om offentlege innkjøp, då Momentium vart tildelt konseptutviklinga av festivalen «The North West». Rådmann Astrid Eidsvik seier at dei har hatt juristar som har sett på saka og meiner at det ikkje har vore brot på prinsippet.

Møte i Kontrollutvalet i Ålesund
Foto: Sissel Brunstad / NRK