NRK Meny
Normal

Brukte 36 millioner kroner på vikarbyrå

Helse Møre og Romsdal brukte i 2015 nesten 37 millioner kroner på å leie inn leger og sjukepleiere fra ulike vikarbyrå.

Illustrasjonsfoto
Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Helse Møre og Romsdal satte ny rekord i innleie av vikarer fra vikarbyrå i 2015. Samtidig har helseforetaket fått krav om å spare penger.

Totalt betalte Helse Møre og Romsdal ut 36.729.097 kroner til ulike vikarbyrå. Dette er en kraftig økning fra 2014.

Olav Finnøy

Personaldirektør Olav Finnøy.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Dette er nok det høyeste tallet vi har hatt i Helse Møre og Romsdal. Det sier personaldirektør Olav Finnøy.

Det er først og fremst innleie av spesialsjukepleiere til intensivavdelingene i Ålesund og Molde som har ført til kraftig økning i utgiftene til vikarbyråene. Men også for å opprettholde et fødetilbud i Molde og Kristiansund har det vært leid inn jormødre og fødselsleger fra vikarbyrå.

– Det er i første rekke spesialutdannet personell vi leier inn. En god del av dette handler også om å opprettholde tilbudet når våre fast ansatte er ute i ferie, sier Finnøy.

I 2016 har Helse Møre og Romsdal budsjettert med bare 18 millioner kroner i innleie fra vikarbyrå. 5.7 millioner av disse skal brukes i juli og august.

– Vi forsøker selvsagt å få ned vikarutgiftene, og de ulike klinikkene har fått budsjetter som de skal forholde seg til. Men tilslutt er det klinikkene selv som må planlegge ferieavviklingen og vurdere sammensetningen av kompetanse på avdelingene, sier Finnøy.

Så mye brukte Helseforetaket på vikarbyrå

Innleie fra vikarbyråer

2015

2014

Leger

18.827.090.-

16.932.727.-

Sjukepleiere

17.446.183

8.431.794.-

Andre

455.824.-

206 865.-

Vanskeligere å få vikarer

I følge Finnøy har det vært utfordringer i forhold til å skaffe ordinære vikarer. Nå har også arbeidsmarkedet i Norden endret seg, og dette gjør utfordringen større.

– Vi henter våre vikarer lokalt, men spesialkompetanse fra Danmark, Sverige og Island. Nå ser vi at det er lettere å få jobb i Sverige, og det påvirker vår mulighet til å skaffe vikarer, sier Finnøy.

Helseforetaket skal spare 85 millioner kroner i 2016. Penger som skal avsettets til bygging av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Mindre vikarbruk er en del av spareplanen.

– Så langt i 2016 ligger vi på budsjettet i forhold til vikarbruk. Men det er bekymringsverdig at vi i 2015 bruket langt mer enn vi hadde budsjettert med til vikarer, sier Finnøy.

Les også: Beinharde tider for helseforetaket

Les også: Tøffe sparekrav for sjukehusa

Plunder og heft

Stein Kinserdal og Dag Hårstad

Stein Kinserdal og tidligere direktør Dag Hårstad la opp en ambisiør spareplan for nytt sjukehus. Men budsjettene sprekker.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

For litt over ett år siden presenterte daværende direktør i Helse Møre og Romsdal Dag Hårstad den ambisiøse spareplanen som skulle gi store nok innsparinger til å starte bygging av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal i 2018.

Planen var å spare 630 millioner kroner over sju år. Allerede i 2015 skulle det spares rundt 100 millioner. Dette skulle direktør Dag Hårstad gjøre ved å fjerne såkalt plunder og heft i systmemet.

Omfattende innleie av vikarer var et området som ble beskrevet som en post man skule spare penger på. Resultatet ble at helseforetaket brukte 19.3 millioner kroner for mye i 2015.